tarieven

tarieven 2020

De kosten voor kinderdagopvang (0-4 jaar) bij Kool en Bosch zijn afhankelijk van het aantal vaste plaatsingsdagen dat u afneemt. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op automatische incasso, waarvoor een korting geldt van 1%.

Kinderen worden geplaatst op vaste dagen. Een opvangdag kan onder voorwaarden worden geruild: er is ruimte voor een extra kind op de gewenste dag, de gewenste dag valt binnen een periode van 2 weken voor tot 2 weken na de te ruilen dag en het kind is afgemeld minimaal 24 uur voor aanvang van de te ruilen opvangdag.De hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekent u op www.toeslagen.nl  Let op: De toeslag dient te worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.

Bij minimaal 4 vaste plaatsingsdagen of 8 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 355,96 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 177,98 per maand
 • uurtarief € 8,21

Bij minimaal 3 vaste plaatsingsdagen of 6 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 362,54 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 181,27 per maand
 • uurtarief € 8,37

Bij minimaal 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 369,11 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 184,56 per maand
 • uurtarief € 8,52

Bij minder dan 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 375,68 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 187,84 per maand
 • uurtarief € 8,67
 • losse dag € 88,77
 • los dagdeel € 44,39

Buitenschoolse opvang

 • uurtarief € 7,45
 • kosten per dagdeel zijn afhankelijk van de schooltijden, die verschillen per school

Peuterspeelzaal

Het maandbedrag voor 1 ochtend  (8.30 tot 12.00)  per week in 40 weken per jaar is  € 98,34. Dit bedrag wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht, omdat de schoolvakanties er al in verrekend zijn.

Peuterspeelzaal voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag

- Op basis van het bij ons aan te vragen formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ en een inkomensverklaring van de belastingdienst vragen wij een vergoeding aan bij de gemeente.

– Plaatsing is voor minimaal 2 dagdelen per week.


– Onderstaande ouderbijdrage geldt voor 2 dagen per week en wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen:

van € 0 tot € 19.890 is het maandbedrag € 24.

van € 19.891 tot € 30.581 is dit € 26.

van € 30.582 tot € 42.082 is dit € 37.

van € 42.083 tot € 57.238 is dit € 48.

van € 57.239 tot € 82.276 is dit € 72.

van € 82.277 tot € 114.011 is dit € 110.

hoger dan € 114.012 is dit € 143.