tarieven

tarieven 2022

De kosten voor kinderdagopvang (0-4 jaar) bij Kool en Bosch zijn afhankelijk van het aantal vaste plaatsingsdagen dat u afneemt. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op automatische incasso, waarvoor een korting geldt van 1%.

Kinderen worden geplaatst op vaste dagen. Een opvangdag kan onder voorwaarden worden geruild: er is ruimte voor een extra kind op de gewenste dag, de gewenste dag valt binnen een periode van 2 weken voor tot 2 weken na de te ruilen dag en het kind is afgemeld minimaal 24 uur voor aanvang van de te ruilen opvangdag.De hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekent u op www.toeslagen.nl  Let op: De toeslag dient te worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.

Bij minimaal 4 vaste plaatsingsdagen of 8 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 377,27 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 188,64 per maand
 • uurtarief € 8,71

Bij minimaal 3 vaste plaatsingsdagen of 6 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 384,23 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 192,12 per maand
 • uurtarief € 8,87

Bij minimaal 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 391,20 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 195,60 per maand
 • uurtarief € 9,03

Bij minder dan 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 398,17 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 199,09 per maand
 • uurtarief € 9,19
 • losse dag € 94,10
 • los dagdeel € 47,05

Buitenschoolse opvang

 • uurtarief € 7,90
 • kosten per dagdeel zijn afhankelijk van de schooltijden, die verschillen per school

Peuterspeelzaal
Het maandbedrag voor 1 ochtend  (8.00 tot 12.00)  per week in 40 weken per jaar is  € 119,11. Dit bedrag wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht, omdat de schoolvakanties er al in verrekend zijn.

Peuterspeelzaal voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
– Op basis van het bij ons aan te vragen formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ en een inkomensverklaring van de belastingdienst vragen wij een vergoeding aan bij de gemeente.

– Plaatsing is voor minimaal 2 dagdelen per week.


– Onderstaande ouderbijdrage geldt voor 2 dagen per week en wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen:

van € 0 tot € 20.584 is het maandbedrag € 25.

van € 20.585 tot € 31.648 is dit € 27.

van € 31.649 tot € 43.550 is dit € 41.

van € 43.551 tot € 59.235 is dit € 54.

van € 59.236 tot € 85.146 is dit € 83.

van € 85.147 tot € 117.989 is dit € 129.

vanaf € 117.990 is dit € 166.