tarieven

tarieven 2023

De kosten voor kinderdagopvang (0-4 jaar) bij Kool en Bosch zijn afhankelijk van het aantal vaste plaatsingsdagen dat u afneemt. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op automatische incasso, waarvoor een korting geldt van 1%.

Kinderen worden geplaatst op vaste dagen. Een opvangdag kan onder voorwaarden worden geruild: er is ruimte voor een extra kind op de gewenste dag, de gewenste dag valt binnen een periode van 2 weken voor tot 2 weken na de te ruilen dag en het kind is afgemeld minimaal 24 uur voor aanvang van de te ruilen opvangdag.De hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekent u op www.toeslagen.nl  Let op: De toeslag dient te worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.

Bij minimaal 4 vaste plaatsingsdagen of 8 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 396,89 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 198,45 per maand
 • uurtarief € 9,16

Bij minimaal 3 vaste plaatsingsdagen of 6 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 404,22 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 202,11 per maand
 • uurtarief € 9,33

Bij minimaal 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 411,55 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 205,78 per maand
 • uurtarief € 9,50

Bij minder dan 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week

 • voor 1 dag per week € 418,88 per maand
 • voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 209,44 per maand
 • uurtarief € 9,67
 • losse dag € 98,99
 • los dagdeel € 49,50

Buitenschoolse opvang

 • uurtarief € 8,31
 • kosten per dagdeel zijn afhankelijk van de schooltijden, die verschillen per school

Peuterspeelzaal
Het maandbedrag voor 1 ochtend  (8.00 tot 12.00)  per week in 40 weken per jaar is  € 125,30. Dit bedrag wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht, omdat de schoolvakanties er al in verrekend zijn.

Peuterspeelzaal voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
– Op basis van het bij ons aan te vragen formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ en een inkomensverklaring van de belastingdienst vragen wij een vergoeding aan bij de gemeente.

– Plaatsing is voor minimaal 2 dagdelen per week.


– Onderstaande ouderbijdrage geldt voor 2 dagen per week en wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen:

van € 0 tot € 21.278 is het maandbedrag € 17.

van € 21.279 tot € 32.715 is dit € 20.

van € 32.716 tot € 45.018 is dit € 34.

van € 45.019 tot € 61.231 is dit € 49.

van € 61.232 tot € 88.015 is dit € 79.

van € 88.016 tot € 121.965 is dit € 129.

vanaf € 121.966 is dit € 169.