openingstijden

openingstijden

Wij bieden dagopvang (0-4 jaar) op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00.

Wij bieden opvang op hele of op halve dagen. Kinderen die een halve dag komen, worden gebracht of gehaald tussen 12:45 en 13:15.

De peuterspeelzaal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

Buitenschoolse opvang bieden wij aan op maandag, dinsdag en donderdag tot 18:30 uur en op woensdag en vrijdag tot 18:00 uur. In de schoolvakanties kunnen BSO-kinderen de hele dag komen.

In de CAO Kinderopvang is bepaald dat medewerkers in de kinderopvang vrij zijn met behoud van salaris op nieuwjaarsdag, 2e paasdag, koningsdag, bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag. Daarom zijn we op deze dagen gesloten.

Op 24 en 31 december zijn we geopend tot 16:30 uur.