inschrijven

inschrijven

U kunt uw kind inschrijven bij Kool en Bosch via het online inschrijfformulier.

Voor de BSO (0-4 jaar) hebben we alleen plaats op de woensdag en vrijdag. Voor  overige plaatsingsmogelijkheden en om een afspraak te maken voor een rondleiding kunt u contact opnemen. Onze contactgegevens vindt u verderop op deze website.

Om in te schrijven voor kinderopvang (0-4 jaar):

inschrijfformulier dagopvang

Graag bij ‘opmerkingen’ aangeven wanneer u verlengde plaatsingsdagen vanaf 7.30 en/of tot 18.30 wilt afnemen.

Om in te schrijven voor peuterspeelzaal (2-4 jaar):

inschrijfformulier peuterspeelzaal

Om in te schrijven voor naschoolse opvang (4-10 jaar):

inschrijfformulier BSO

Let op: een kind dat bij de dagopvang (0-4) geplaatst is, wordt niet automatisch bij de BSO geplaatst. Hiervoor dient apart een inschrijfformulier te worden ingevuld.