begin

Kool en Bosch: peuterspeelzaal en kinderopvang in Baambrugge

In een sfeervol pand aan de Rijksstraatweg bieden wij plaats aan een peuterspeelzaalgroep, een kinderopvanggroep en een groep buitenschoolse opvang. De opzet is kleinschalig, maar door de samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzaal kunnen we alle kinderen de uitdaging bieden die past bij hun ontwikkeling.

De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool. Voor werkende ouders kan de kinderopvang (halve of hele dagopvang) beter aansluiten, maar ook de ‘kinderopvangkinderen’ vanaf twee jaar nemen deel aan het programma van de peuterspeelzaal.

Onze werkwijze is gebaseerd op het motto ‘leer mij het zelf te doen’. De omgeving is zo ingericht dat de kinderen veelal zelfstandig bezig zijn, wat een prettige en rustige sfeer geeft. Hierin hebben we ons laten inspireren door de ideeën van Maria Montessori. We leggen ons echter niet vast op één stroming en zijn ook beïnvloed door o.a. Reggio Emilia en Emmi Pikler. In ons informatieboekje kunt u hier meer over lezen.

De keuze voor o.a. Montessori staat overigens los van de basisschool waar uw kind vanaf zijn vierde jaar naartoe gaat. Deze pedagogische benaderingen bieden mooie handvatten voor het werken met kinderen in de voorschoolse periode. Met stimulerende activiteiten, materialen en begeleiding willen we de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich spelenderwijs ontwikkelen op de wijze die bij hen past. Dit komt de doorstroming naar alle typen basisonderwijs ten goede.